AKCE SZKT

Shromáždění členů SPoD – ISA a seminář Ing. Petra Martinka, Ph.D. „Významné druhy podkorních škůdců„. Pro členy Sekce péče o dřeviny ISA,…

SPOD

Byly dokončeny 4 druhy plakátů: Výsadba stromů, Ochrana stromů při stavebních pracích, Péče o senescentní stromy, Úprava stanovištních poměrů stromů.

SPRáVA ZELENě

Po uplynutí 6 měsíců umožňujeme všem zájemcům shlédnutí videozáznamu z arboristické konference Strom pro život - život pro strom s podtitulem Ke kořenům. Konference se konala v září minulého roku v Táboře. Videozáznam naleznete v sekci Osvěta - Videosborníky.