AKCE ČAKA

místo: FA ČVUT, Praha
anotace:
ČAKA s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a Ústavem krajinářské architektury FA ČVUT zorganizovala workshop Zemědělská krajina – prostor pro…