Články z oboru arboristika.

David Smyčka
Pod označením „mnohokmeny“ si můžeme představit různé bizarní a všelijak zajímavé stromy se zmnoženými kmeny. A protože mě přitahovaly „od...

Text: Radek Pavlačka, Fotografie: Radek Pavlačka
Navzdory tradičním zahradnickým postupům a také běžné praxi ve školkařství se rozšířil trend nezakracovat terminální...

Text: Pavel Wágner, Foto: Pavel Wágner
Řez stromů po výsadbě a formace korun v prvních letech vývoje rozhodují významným způsobem o celkovém vzhledu...

Zdeněk Kovářík
Ošetření senescentních stromů – příklad z praxe
Ošetření starého stromu s historií, před kterou v duchu smekáme, je odměnou každého arboristy. ...

Dřeviny hostí několik tisíc druhů hmyzu, zejména brouky, dvoukřídlé (mouchy), blanokřídlé (mravenci a různé parazitické vosičky), ale také mšice a ploštice, motýly a zástupce dalších řádů. Najdeme je na kořenech i kmeni, na větvích různých dimenzí i na listech, na povrchu i pod ním, na živých i mrtvých tkáních.

Pro sledování odolnosti jilmů ke grafióze bylo vybráno osm různých taxonů jilmů ve věku tři až čtyři roky. Minimální věk tři roky a růst na pokusné ploše alespoň jeden rok zabezpečují reprezentativnost pokusu pro dospělé jedince. Náchylnost ke grafióze se sice do určitě míry během let u daného stromu mění, ale bylo zjištěno, že po třetím roku růstu již ne zásadně.