Články z oboru arboristika.

Jiří Rozsypálek, Petr Martinek
Troudnatec kopytovitý 
(Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.)
Hostitelské spektrum
Troudnatec kopytovitý patří mezi dřevní houby s velmi širokým hostitelským spektrem. Mezi…

David Smyčka
Pod označením „mnohokmeny“ si můžeme představit různé bizarní a všelijak zajímavé stromy se zmnoženými kmeny. A protože mě přitahovaly „od malička“,…

Text: Radek Pavlačka, Fotografie: Radek Pavlačka
Navzdory tradičním zahradnickým postupům a také běžné praxi ve školkařství se rozšířil trend nezakracovat terminální výhon…

Text: Pavel Wágner, Foto: Pavel Wágner
Řez stromů po výsadbě a formace korun v prvních letech vývoje rozhodují významným způsobem o celkovém vzhledu a dlouhodobém…

Zdeněk Kovářík
Ošetření senescentních stromů – příklad z praxe
Ošetření starého stromu s historií, před kterou v duchu smekáme, je odměnou každého arboristy.  Motivuje nás,…

Dřeviny hostí několik tisíc druhů hmyzu, zejména brouky, dvoukřídlé (mouchy), blanokřídlé (mravenci a různé parazitické vosičky), ale také mšice a ploštice, motýly a zástupce dalších řádů. Najdeme je na kořenech i kmeni, na větvích různých dimenzí i na listech, na povrchu i pod ním, na živých i mrtvých tkáních.